การศึกษาความผิดปกติของโรคจิต


การค้นพบมีความสำคัญเพราะถ้าสุขภาพของเซลล์ในวัฒนธรรมสะท้อนถึงสุขภาพของเซลล์เดียวกันในสมองมนุษย์เราอาจจะสามารถสร้างแบบจำลองที่ดีกว่าสำหรับการศึกษาความผิดปกติของโรคจิต อาจทำให้นักวิจัยสามารถหาเป้าหมายทางพันธุกรรมและชีวเคมีในสมองได้มากขึ้น การใช้เป้าหมายเหล่านี้เขากล่าวว่า สามารถช่วยให้เราสามารถพัฒนาวิธีการแทรกแซง

ที่แปลกใหม่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับความผิดปกติของโรคจิต การเปลี่ยนแปลงทางเดินของการพัฒนาสมองสามารถพบได้ในกรณีส่วนใหญ่ของโรคจิตเภทและไม่ถูกต้อง การเชื่อมต่อและ “leaks” ในการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทเป็นลักษณะของความผิดปกติของโรคจิตมาก ผลิตโดยเซลล์ที่เรียกว่า oligodendrocytes ทำหน้าที่เป็นฉนวนเพื่อป้องกันการรั่วไหลเหล่านี้ ในการศึกษาที่โรงพยาบาลแมคลีนโดยผู้เขียนร่วม Dost Öngür, MD, PhD, หัวหน้าแผนกความผิดปกติของโรคจิตที่แมคลีนและเพื่อนร่วมงานของเขาได้ตรวจวัดเกี่ยวกับ myelin และพบว่าลดลงในสมองในผู้ป่วยโรคจิตเภท